Coördineert en versnelt verduurzaming op bedrijventerreinen

groen bedrijvenpark, duurzame bedrijven, windmolens, zonnepanelen, subsidie, toekomstvast bedrijventerrein, energiebedrijf, fossiele brandstof, duurzaam adviseur, smart charging, smart grid, CO2 neutraal, hoe start ik met een duurzaam bedrijvenpark,wie kan mijn bedrijventerrein verduurzamen, welke rol heb ik in de verduurzaming, bedrijventerreinen nederland, bedrijventerreinen overijssel, samenwerking op bedrijventerrein, pm duurzaam , hoe verduurzaam ik mijn bedrijf?, welke energiebesparingsmaatregelen kan ik nemen? wat is een warmtenet? wat is een smartgrid?

Gemeente?

Wij jagen de energietransitie op bedrijvenparken na om klimaatdoelstellingen te halen!

  • Energietransitie versnellen met de participatie van bedrijventerreinen 
  • Wij spreken de taal van ondernemers
  • Wij verbinden stakeholders 

Ondernemersvereniging/ collectief?

Wij ondersteunen u in uw verduurzamingsvraagstukken met tijd, kennis en middelen!

  • Één aanspreekpunt voor verduurzaming voor kennis en ondersteuning
  • Kostenreductie van verduurzamingsprojecten
  • Realisatie van positieve business cases

Verbinden stakeholders

Bieden continuïteit om versnelling en realisatie in de energietransitie te waarborgen

Bieden kennis en expertise

Ontzorgen u in het verduurzamingsproces

Jagen de realisatie van verduurzaming na op basis van eerlijke begrotingen

Duidelijke en concrete projecten

Positieve business cases verdwijnen daarmee niet langer in de kast, maar worden opgevolgd met tijd, kennis en middelen.

De verduurzaming van bedrijventerreinen kan een versnelling in de energietransitie realiseren. PM Energie Regie pakt de regie door de totale opgave op bedrijventerreinen te coördineren en de realisatie van verduurzaming na te jagen. Onze duurzaamheidsadviseurs verbinden stakeholders en ondersteunen gemeenten, ondernemersverenigingen en andere collectieven op bedrijventerreinen met een resultaatgerichte en effectieve aanpak van energievraagstukken gedurende langere termijn. 

 

Onze diensten

Wij ondersteunen u bij uw energievraagstuk!Doorgaans stellen we onze energieregisseurs een meerjarige periode beschikbaar aan collectieven die bezig zijn met het verduurzamen van bedrijventerreinen.
Onze regisseurs bieden continuïteit in de duurzaamheidsaanpak en kunnen zich daarmee ook committeren aan de doelstellingen die door de samenwerkende partners zijn benoemd.

Het in kaart brengen van het huidige energieverbruik, duurzame opwek en behoeftes biedt een goed uitgangspunt om doelstellingen te definiëren, stakeholders te verbinden en verduurzaming te realiseren.

Energiescan

Rapportage van het huidige energieverbruik en duurzame opwek

Vaststellen verduurzamingsambities

Definitie realistische doelstellingen

Collectieve inkoop

Vraagbundeling

Opstellen van business case

Inventarisatie van leveranciers en investeerders

Realisatie en evaluatie

Aanvraag subsidies

Projecten

Windturbines

Zonnepanelen

Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing

Smart grid

Warmtenet

Communicatie

Gesprekspartner stakeholders

Energieloket: aanspreekpunt en sparringspartner voor ondernemers

Gesprekspartner netbeheerders

Onze visie en missie

De transitie naar een duurzame energievoorziening, de rol van de politiek hierin, de belangen van grote energieleveranciers en de (nog te maken) technologische keuzes dragen bij aan een complexe en onvoorspelbare energiemarkt.
Door een strakke regie te voeren op duurzaamheidsinitiatieven kan resultaat behaald worden.

Ontzorgen en continuïteit

Onze missie is om u te ontzorgen in de weg naar verduurzaming. Dit doen wij door continuïteit te bieden in de coördinatie en realisatie van energieprojecten. 

Betrouwbaarheid

Wij hebben een onafhankelijke positie op de markt en zijn niet verbonden aan grote spelers. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat wij naar u luisteren en u persoonlijk advies bieden.

Business cases

Wij helpen bedrijven(parken) hun energiestromen te verduurzamen gebaseerd op een eerlijke begroting.

Neem contact met ons op!

 

Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Adres:

Europalaan 202, 7559 SC Hengelo

 

E-mail:

info@pmenergie.nl

 

Ons team

Leon Knufing

PM Energie

Jankees Klapwijk

Klapwijk Parkmanagement

 

Mark van Mast

BMD Parkmanagement

 

 

 

Marco Rine

PM Energie Regie

 

Onze opdrachtgevers

Binnen onze groep hebben wij ruime ervaring met verduurzaming van bedrijventerreinen. Wij werken voor ondernemersverenigingen en gemeenten en hebben een nauwe band met veel parkmanagers.

Referenties

Coevorden

Zon-op-dak Deventer

Ondernemers Vereniging Ommen